Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 14 — — w sprawie delegowania radnego Rady Miasta Torunia do wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. …w sprawie delegowania radnego Rady Miasta Torunia do wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. delegacja radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego […] współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo radni współpraca regionalna
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 20 — — w sprawie nałożenia na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu oraz Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu obowiązku wykonania zadań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Torunia. …zadań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Torunia. ochrona zdrowia mieszkańcy zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo zdrowie
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 81 — — w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu i szczegółowych warunków jego funkcjonowania. …Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu i szczegółowych warunków jego funkcjonowania. ochrona ofiary przemocy bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników