Wyniki wyszukiwania dla tagu: partycypacja

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 12 — — w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. …Uchwała nr 12/14 - w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. młodzieżowa rada miasta młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
młodzież partycypacja
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 15 — — w sprawie desygnowania osób do składu Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. …nr 15/14 - w sprawie desygnowania osób do składu Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. desygnowanie osoby wsparcie inicjatywy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
3. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 16 — — w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2015 – 2016. …przedstawiciele rada miasta radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja radni
4. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 17 — — w sprawie wskazania radnych do udziału w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. …Uchwała nr 17/14 - w sprawie wskazania radnych do udziału w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. konsultacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 18 — — w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2015 r. …Uchwała nr 18/14 - w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2015 r. plan konsultacje społeczne partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-05
Uchwała nr 40 — Uchwała 40/57 — w sprawie desygnowania osoby do składu Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent na 2015r. …Uchwała 40/57 - w sprawie desygnowania osoby do składu Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent na 2015r. desygnowanie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-05
Uchwała nr 41 — — w sprawie desygnowania osób do składu Komisji Mieszkaniowej. …Uchwała nr 41/15 - w sprawie desygnowania osób do składu Komisji Mieszkaniowej. desygnowanie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 60 — — w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. …Uchwała nr 60/15 - w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. powołanie Młodzieżowa Rada Miasta młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
młodzież partycypacja
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 82 — — w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Torunia. …Uchwała nr 82/15 - w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Torunia. Rada Seniorów partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski seniorzy…
partycypacja seniorzy
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-18
Uchwała nr 91 — — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2015 r. …Uchwała nr 91/15 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2015 r. plan konsultacji społecznych partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników