Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 1 — — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Torunia. …Uchwała nr 1/14 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Torunia. radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 4 — — w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji. …i rodzajów stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 2 — — w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. …2/14 - w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 3 — — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. …Uchwała nr 3/14 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 5 — — w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji. …stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji. skład osobowy komisja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 13 — — w sprawie wyboru delegatów Miasta Torunia do Związku Miast Nadwiślańskich na czas trwania VII kadencji Rady. …Uchwała nr 13/14 - w sprawie wyboru delegatów Miasta Torunia do Związku Miast Nadwiślańskich na czas trwania VII kadencji Rady. wybór delegaci współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady […] pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni współpraca regionalna
7. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 14 — — w sprawie delegowania radnego Rady Miasta Torunia do wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. …Toruń i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. delegacja radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i…
bezpieczeństwo radni współpraca regionalna
8. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 16 — — w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2015 – 2016. …Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2015 – 2016. przedstawiciele rada miasta radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada…
partycypacja radni
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-01-22
Uchwała nr 23 — Uchwała 23/15 — w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy na czas trwania VII kadencji samorządu. …Uchwała 23/15 - w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy na czas trwania VII kadencji samorządu. wybór delegaci radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
radni współpraca regionalna
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-05
Uchwała nr 45 — Uchwała 45/15 — w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. …pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. zatwierdzenie plan Komisja Rewizyjna radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników